Welke informatie mag de controlearts aan mij doorgeven?

De controlearts is gebonden aan het beroepsgeheim. Hij kan enkel objectieve vaststellingen meedelen aan de werkgever (i.e. werknemer was niet thuis, werknemer was agressief, er was geen naam op de bel, de ziekte is gewettigd en ik verwacht geen verlenging, …). De controlearts mag in geen geval medische informatie doorgeven aan de werkgever.