Wat kan ik doen als een personeelslid zijn attest niet/te laat opstuurt?

Er is een verschil tussen het niet bezorgen van een attest en het laattijdig bezorgen van een attest. Bezorgt de werknemer het attest niet, dan is hij ongewettigd afwezig.

Bezorgt de werknemer het doktersattest laattijdig, dan heeft de werkgever het recht om het gewaarborgd loon in te houden voor alle ziektedagen tot op de dag van ontvangst. Deze dagen zijn dan onbetaalde ziektedagen.