Indien u werkt voor de geïntegreerde politie, dan gelden de volgende regels voor de beroepsprocedure (art. X.II.11 en X.II.12 RPPol):

De beslissing van de controlearts is vatbaar voor hoger beroep bij de medische geschillencommissie binnen de 24 uur na de mededeling ervan. Het beroep tegen de beslissing gebeurt door de behandelende arts van het personeelslid. De medische geschillencommissie brengt binnen de 24 uur nadat ze gevat is, haar uitspraak ter kennis van het personeelslid. Zo niet, herkrijgt de beslissing van de behandelende arts volle uitwerking.