Moet ik voor één dag ziekte een attest aan mijn werkgever bezorgen?

Conform het KB van 18 september 2022, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 18 november 2022, kan er sinds 28 november 2022 gedurende een jaar maximaal 3 dagen een ziekte zonder attest zijn (in de publieke sector geldt deze regelgeving enkel voor contractuelen). Ondernemingen die minder dan 50 werknemers tewerkstellen kunnen afwijken, maar deze afwijking dient dan opgenomen te worden in het arbeidsreglement of cao.

U dient zich conform arbeidsreglement wel afwezig te melden bij uw werkgever en dient zich controleerbaar op te stellen. Indien het verzuim langer wordt, moet er op de 2de dag wel een attest volgen.