Dient het medisch attest in één van de Belgische landstalen opgesteld te worden?

Het medisch attest dient afgeleverd te worden in een verstaanbare taal (Nederlands, Frans, Engels of Duits). Indien een medisch attest wordt afgeleverd in een andere taal, dient te worden bekeken of de werkgever de wettelijk verplichte elementen kan afleiden uit het medisch attest. Indien niet, mag de werkgever een nieuw medisch attest vragen in één van de landstalen (incl. Engels). Best wordt dit ook verduidelijkt in het arbeidsreglement.