Waar spreekt de controlearts zich over uit?

De controlearts oordeelt enkel of deze periode van arbeidsongeschiktheid gewettigd is of niet. Hij zal de diagnose van de huisarts zeker niet ontkrachten of bijstellen. Hij zal zich enkel uitspreken over of de periode van arbeidsongeschiktheid al dan niet aanvaardbaar is.