Ben ik verplicht om me te laten onderzoeken door een controlearts?

Conform artikel 31 Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten mag u niet weigeren om een controlearts ofwel te ontvangen ofwel u te laten onderzoeken. Indien u dit toch weigert, stelt u zich oncontroleerbaar op en kan gewaarborgd loon ingehouden worden.