Wie kan een medisch attest afleveren?

Een doktersattest kan worden uitgeschreven door artsen, tandartsen en vroedvrouwen.

Apothekers, verpleegkundigen, kinesisten en andere paramedici hebben hier geen bevoegdheid voor.