Wat kan ik bereiken met een medische controle tijdens een afwezigheid uitgeschreven door een arts?

De werkgever heeft het recht om een medische controle uit te voeren. In het meest gunstige geval kan een inkorting van de arbeidsongeschiktheid worden bereikt. Indien er geen sprake is van inkorting, kan er een signaal gegeven worden aan de werknemer conform het ziekteverzuimbeleid dat aanwezig is in het bedrijf.