Is onbetaalde ziekte hetzelfde als onwettige afwezigheid?

Neen. Indien er een doktersattest voor handen is, is de ziekte per definitie gewettigd.
Als de werknemer geen doktersattest heeft voor een bepaalde ziekteperiode, dan is hij/zij ongewettigd afwezig.

In geval van vervroegde werkhervatting:
Als de werknemer het werk niet hervat zoals opgelegd door de controlearts, dan blijft hij/zij wel gewettigd afwezig (want er is een attest), maar met onbetaalde ziekte.