Is de werknemer verplicht een medisch attest te bezorgen voor elke ziekteperiode?

Een werknemer dient aan zijn werkgever een geneeskundig getuigschrift over te maken indien de werkgever hierom vraagt of indien de collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement de werknemer hiertoe verplicht.

De werknemer dient het attest over te maken:

  • Binnen de twee werkdagen volgend op het verzoek van de werkgever;
  • Binnen de termijn die vermeld is in het arbeidsreglement of in de collectieve arbeidsovereenkomst;
  • Binnen de twee werkdagen vanaf de eerste ziektedag, indien er geen termijn bepaald is.

Als het doktersattest per post wordt verstuurd, dan geldt de postdatum als referentie en niet de datum van ontvangst. Deze bewijslast ligt bij de werknemer. Bezorgt de werknemer het doktersattest laattijdig, dan heeft de werkgever het recht om het gewaarborgd loon in te houden voor alle ziektedagen tot op de dag van ontvangst. Deze dagen zijn dan onbetaalde ziektedagen.