Ik werk voor een Vlaamse onderwijsinstelling

Algemeen

Moet ik een attest aan Certimed bezorgen en voor welke afwezigheid?

Normaal dient u bij elke afwezigheid wegens ziekte van meer dan één dag, zwangerschapsverlof en profylactisch verlof een attest aan Certimed te bezorgen.

Afwezigheden wegens heirkracht, sociaal verlof, quarantaine, moederschapsbescherming of arbeidsongeval moeten niet aan Certimed bezorgd worden.

Alle briefwisseling zoals attesten, aanvragen vvp/lvvp, reis buitenland,… mogen doorgemaild worden aan onderwijs@certimed.be. Indien u uw documenten per mail verstuurt, hoeft u deze niet meer per post op te sturen. Vergeet niet VAK III in te vullen of voeg een modelattest met al uw gegevens toe aan uw doktersattest, opdat uw attest correct geregistreerd kan worden.

Eventuele tijdelijke maatregelen rond het al dan niet bezorgen van een attest aan Certimed kan u navragen bij uw werkstation. (Het telefoonnummer van uw werkstation kan u via de school bekomen of vindt u op uw loonbrief.)

 

Wat doe ik in geval van reis buitenland?

Gelieve vak II en vak III van het Certimed attest in te vullen en aan ons te bezorgen. Dit document dient 4 kalenderdagen op voorhand bij ons te zijn. Indien er geen controlearts langskomt voor vertrek, heeft u een stilzwijgende goedkeuring.

 

Ik ben gehospitaliseerd wat moet ik doen ?

Verwittig zo snel mogelijk Certimed via telefoon op 0800 94 994 of via mail naar onderwijs@certimed.be. Vermeld zeker uw naam, voornaam, stamboeknummer en periode van hospitalisatie.

 

Een personeelslid heeft het werk vervroegd hervat. Kan ik dit telefonisch doorgeven?

De school dient ons hiervan op de hoogte te stellen via mail, van zodra betrokkene het werk hervat heeft.

 

Hoeveel ziektedagen heb ik nog?

Certimed is niet op de hoogte van het ziektekrediet. U kan zich wenden tot het werkstation.

Verminderde prestaties

Waar dien ik op te letten bij een aanvraag verminderde prestaties (verschil VVP wegens ziekte / Langdurig VVP wegens medische redenen)?

Een aanvraag VVP ziekte mag ingevuld worden door een huisarts. Deze aanvraag is voor leerkrachten die in de toekomst nog 100% het werk zullen hervatten en nog ziektekrediet hebben. Let op: de werkhervattingsdatum is een verplicht veld.

Een aanvraag LVVPmed moet door de specialist worden ingevuld. Deze aanvraag is voor leerkrachten die in de toekomst nooit meer het werk aan 100% kunnen hervatten. Let op : bij deze aanvraag moet een recent verslag (max 6 maanden oud) van de specialist(en) toegevoegd worden!

 

Waar kan ik de documenten VVP ziekte / LVVP med terugvinden?

Deze kunnen opgevraagd worden bij de school ofwel kan u ze zelf downloaden via de site.

 

Hoe en wanneer kan ik een afspraak vastleggen voor mijn aanvraag voor verminderde prestaties?

Na het indienen van een correcte aanvraag VVP ziekte of LVVPmed ontvangt u automatisch na twee werkdagen een uitnodiging ter controle via sms en/of mail op voorwaarde dat uw contactgegevens gekend zijn bij Certimed. (Dit gebeurt vanaf 1 maand voor ingangsdatum bij VVP ziekte.) Voor de mogelijke twee maandelijkse hercontrole, ontvangt u vanaf een maand voor de te controleren periode een uitnodiging.

Past de voorgestelde afspraak niet, stuur dan een mail naar onderwijs@certimed.be met uw stamboeknummer, naam en voornaam, gegevens van de afspraak en enkele momenten waarop u wel beschikbaar bent.

Gelieve er rekening mee te houden dat de controle steeds voor de ingangsdatum moet uitgevoerd zijn.

Voor de mogelijke twee maandelijkse hercontroles, ontvangt u vanaf een maand voor de te controleren periode een uitnodiging. Ook hier kan u via onderwijs@certimed.be de afspraak indien nodig verplaatsen (geef uw stamboeknummer, naam en voornaam, gegevens van de afspraak en enkele momenten waarop u wel beschikbaar bent door).

 

Dien ik zelf langs te gaan bij de controlearts bij aanvraag LVVP med / VVP ziekte? Komt deze niet aan huis?

U dient zelf langs te gaan bij de controlearts.

Controles

Kan ik een controleonderzoek weigeren?

Indien u een controleonderzoek weigert, dient Certimed dit door te geven aan het werkstation. Zij volgen uw dossier verder op.

 

Wat als ik het niet eens ben met de beslissing van de controlearts?

In geval van voltijds ziekteverlof of verlof verminderde prestaties wegens ziekte dient uw behandelende arts  ten laatste  de dag vòòr de hervattingsdatum contact op te nemen met de controlearts.

Werd uw aanvraag langdurig verlof wegens medische redenen afgewezen, dan dient de behandelend specialist de controlearts te contacteren binnen de 5 werkdagen.

Indien uw behandelende arts en de controlearts niet tot een vergelijk komen, blijft de beslissing van de controlearts geldig. U hebt de mogelijkheid om hiertegen in beroep te gaan. In dat geval dient uw behandelende arts een arbitrage aan de controlearts voor te stellen. In onderling overleg wordt een arbiter aangesteld (de lijst van de FOD kan hiervoor gehanteerd worden). Deze onafhankelijke arts zal een beslissing nemen die bindend is voor alle partijen.

 

Wat te doen wanneer ik de afspraak bij de controlearts gemist heb?

U dient Certimed te contacteren om een nieuwe afspraak vast te leggen. De controlearts mag geen nieuwe afspraak maken.

 

Dien ik te betalen bij de controlearts?

Neen, de medische controles worden betaald door Agodi.