Wat zijn de regels voor de geïntegreerde politie?

Wat te doen in geval van ziekte?

U brengt ten laatste bij aanvang van de dienst uw dienst op de hoogte van uw arbeidsongeschiktheid (artikel X.II.3 RPPol). Het medische luik van het medische getuigschrift bezorgt u binnen 24 uur aan de controlecel van de medische dienst, het administratieve luik aan de dienst HRM.

Hoe verloopt een medische controle?

Tijdens uw periode van arbeidsongeschiktheid kunt u een bezoek van of controle door de controlearts niet weigeren (artikel X.II.6 RPPol). Doet u dit toch, dan bent onregelmatig afwezig, waardoor u geen recht heeft op wedde, bevordering, baremische loopbaan en tussentijdse verhogingen in deze periode ( artikel VIII.II.7 RPPol). Daarnaast kunt u een eventuele tuchtstraf of een administratieve maatregel opgelegd krijgen.

De controlearts deelt nog tijdens het bezoek zijn beslissing: hij bevestigt het voorgeschreven ziekteverlof, of is van oordeel dat de arbeidsongeschiktheid moet worden gewijzigd of ingekort. In het tweede geval neemt de controlearts contact op met de behandelende arts. De dienst HRM krijgt vervolgens het definitieve advies.

Hoe tekent u beroep aan tegen de beslissing van de controlearts?

U kunt de beslissing van de controlearts aanvechten in hoger beroep bij de medische geschillencommissie binnen de 24 uur na de mededeling ervan. Het beroep tegen de beslissing gebeurt door uw behandelende arts en via mail: Med.Commissions@police.belgium.eu. De medische geschillencommissie deelt u binnen de 24 uur na haar aanstelling, eventueel na bijkomende onderzoeken, haar beslissing mee. Doet zij dat niet, dan is het advies van uw behandelende arts definitief en moet u dat volgen (artikel X.II.11 en X.II.12 RPPol).

Wie betaalt de kosten van de expertise?

Geeft uw werkgever zijn goedkeuring voor de opstart van een arbitrageprocedure, dan regelt Certimed de expertise. De kosten van de expertise worden betaald door:

  • Uzelf, als de arbitragearts akkoord gaat met het oordeel van de controlearts.
  • Uw werkgever, als de arbitragearts akkoord gaat met het oordeel van de huisarts. In dat geval schiet u de kosten voor en kunt u die later terugvorderen van uw werkgever.

Geeft uw werkgever geen goedkeuring om een arbitragearts aan te stellen, dan verklaart hij zich hierdoor akkoord met de initiële arbeidsongeschiktheid zoals voorgeschreven door uw huisarts.