Kan iedereen één dag ziek zijn zonder attest?

In het KB van 18 september 2022, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 18 november 2022, kan er sinds 28 november 2022 gedurende een jaar maximaal 3 dagen een ziekte zonder attest zijn (in de publieke sector geldt deze regelgeving enkel voor contractuelen). Ondernemingen die minder dan 50 werknemers tewerkstellen kunnen afwijken, maar deze afwijking dient dan opgenomen te worden in het arbeidsreglement of cao.

Het personeelslid dient zich conform arbeidsreglement wel nog ziek te melden en er kan voor deze dag, indien gewenst, een controlearts gestuurd worden.
U kan bij registratie hiervan kiezen voor de actiesoort “eendagsziekte zonder attest”.