Wat moet er allemaal op een medisch attest staan?

Artikel 31 van de Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten meldt dat volgende elementen op het medisch attest dienen te staan:

  • De arbeidsongeschiktheid (d.w.z. ziekte, arbeidsongeval, …. dus niet de diagnose)
  • De duur van de arbeidsongeschiktheid (begin- en einddatum)
  • Of de werknemer zich mag verplaatsen of niet (met het oog op een medische controle)

Buiten bovenstaande elementen kunnen de volgende elementen ook worden opgelegd d.m.v. het arbeidsreglement of d.m.v. een collectieve arbeidsovereenkomst:

  • De identiteit van de werknemer
  • De identiteit van de behandelende arts
  • De datum waarop het medisch attest uitgeschreven werd