Ik ben ontevreden over een uitgevoerde controle.

Ik wil een klacht indienen over een uitgevoerde controle. Hoe kan ik dit doen?

U dient een mail te richten aan klachten@certimed.be binnen de 10 dagen na de controle. Hierin vermeldt u duidelijk over wie het gaat, voor welke firma er een controle plaatsvond en wat er concreet is gebeurd.

U mag een reactie verwachten binnen de 10 dagen na ontvangst van de klacht.