De controlearts kwam bij me langs toen ik niet thuis was. Ik ontving een controledocument, maar werd niet opgeroepen ter consultatie. Wat nu?

Afhankelijk van wat er in uw arbeidsreglement staat, wordt u al dan niet opgeroepen voor een raadpleging. Geldt er thuisblijfplicht en bezoekt de arts u op dat tijdstip maar bent u niet thuis, dan mag de werkgever uw gewaarborgd loon inhouden. Heeft u een doktersattest dat vermeldt dat u het huis niet mag verlaten en u was niet thuis toen de dokter zich aanbood, dan mag de werkgever uw gewaarborgd loon inhouden. Dit tenzij u gerechtvaardigde redenen kan aanhalen waarom u niet thuis aanwezig was (bv. op consultatie bij arts of medicijnen halen bij apotheker).