De controlearts adviseerde een vervroegde hervatting. Wat kan ik doen?

Indien u niet akkoord bent met deze vervroegde hervatting, moet u uw huisarts contacteren . Dit contactmoment dient plaats te vinden binnen de twee werkdagen nadat de controlearts zijn beslissing tot vervroegde werkhervatting heeft overhandigd. Indien beide dokters niet tot een overeenkomst komen, kan er een derde arts worden aangesteld: de arbitragearts. De arbitragearts wordt aangesteld door de behandelende arts en de controlearts; binnen een termijn van twee werkdagen na overhandiging van het resultaat van de controlearts. De uitspraak van de arbitragearts wordt genomen binnen de drie werkdagen na zijn aanstelling en is bindend. Voor departement Onderwijs is deze regelgeving afwijkend.

Als de werkgever zijn goedkeuring geeft voor de opstart van een arbitrageprocedure, dan regelt Certimed de expertise. De verliezende partij dient de kosten te dragen. Gaat de arbitragearts akkoord met de controlearts, dan dient de werknemer  deze expertise te betalen. Gaat de arbitragearts akkoord met de huisarts, dan kan de werknemer deze kosten terugvorderen van de werkgever. Geeft de werkgever echter geen goedkeuring om een arbitragearts aan te stellen, dan verklaart hij zich akkoord met de initiële arbeidsongeschiktheid zoals voorgeschreven door de huisarts.