Ben ik verplicht een attest te bezorgen aan mijn werkgever?

Een werknemer dient aan zijn werkgever een geneeskundig getuigschrift over te maken indien de werkgever hierom vraagt of indien de collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement de werknemer hiertoe verplicht.